Designed by Koivulahti

Palvelut | Galleria | Arvot | Yhteystiedot


Henkilökunta

Oleellista vastavuoroisessa suhteessa on tasavertainen kumppanuus ja toisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Aistitalon ohjaaja on innostaja, kasvattaja, auttaja, tukija, kasvatuksellisten ja sosiaalisten muutosten edistäjä, epävirallisen ja virallisen järjestelmän välimaastossa liikkuva toimija sekä tulkki eri kulttuurien välillä.

Aistitalolla korostetaan auttamismenetelmänä vuorovaikutusta ja vastavuoroista suhdetta, jossa suhteen osapuolet vaikuttavat toisiinsa ja edistävät toisissaan muutosta.

 

Katja SalminenKATJA SALMINEN

Aistitalo Oy:n sielu, sydän ja perustaja on Katja Salminen.

Toimitusjohtajana Katja Salminen vastaa hallinnollisista asioista ja pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista, sekä osallistuu toiminnan suunnitteluun yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Koska asiakastyö on Katjan sydäntä lähellä, hänet löytää lasten kanssa lattialta ja nuorten kanssa nakkeja paistamasta.

Katja on perustanut Aistitalon vuonna 2010 työskenneltyään pitkään (13-vuotta) erilaisissa kehitysvamma-alan toimipaikoissa, kuten erityiskouluissa, autismikuntoutuksen parissa sekä psykiatrisella puolella hoitajana ja ohjaajana.

Koulutukseltaan Katja on lähihoitaja ja koulunkäynnin ohjaaja.

p. 050-322 9990
katja.salminen@aistitalo.fi

 

Satu HakamäkiSATU SEPPÄLÄ

Satu aloitti Aistitalossa vuonna 2013.

Toiminnanjohtajana Satu vastaa Aistitalon toiminnasta yhdessä Katja Salmisen kanssa. Sadulla on pitkän linjan kokemus lasten ja nuorten kanssa tehtävästä kuntouttavasta toiminnasta (MLL, Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus 8v), laajaa neurologista osaamista ja kehitysvammapuolen asiantuntemusta.

Satu on toiminut Liedon kunnan vs. palveluohjaajana, joten osaamista löytyy käytännön tasolta byrokratian kiemuroihin. Aistitalossa Satun toimenkuvaa on asiakastyö, suunnittelu- ja kehittämistyö.

Koulutukseltaan Satu on sosionomi AMK.

p. 050-543 4888
satu.seppala@aistitalo.fi


Mia ToivonenMIA SUOMINEN

Viittomakielen ohjaajamme Aistitalo Oy:ssä.


 

 


Rauno SalminenRAUNO SALMINEN

Huolehtii Aistitalon toimitilan huollosta ja tarvittaessa auttaa asiakastyössä.

 

 


Lisäksi alan opiskelijoita keikkaluonteisesti tai työharjoitteluina.

 

Yhteystiedot

Aistitalo sijaitsee Kaarinassa.

Alla tarkemmat yhteystiedot.

050-543 4888
info@aistitalo.fi
Y:2344332-2

Ruokokatu 13, 20780 KAARINA

 


 

Aistitalon Facebook

Aistitalon Twitter